Øst Dansk Belgisk Hesteavl

Hjemmesiden for avl og brug af den store koldblodshest Belgieren. Dansk Belgisk Hesteavl ( DBH ) er en forening som varetager de avlsmæssige forhold i hele landet. Belgisk Hesteavl Jylland ( BHJ ) og Øst Dansk Belgisk Hesteavlsforening ( ØDBH ) er to selvstændige foreninger der er underlagt DBH.